Thông tin truyện

Long phi bất bại (Comic Tomb)

Yongbi; Yongbi Bulpae; Yongbi l'invincible Liễu kỷ vân Comic Tomb Action, Adventure, Comedy, Historical, Martial Arts Ongoing 0 21
Truyện viết về anh chàng Long Phi, một người săn tiền thưởng nhưng có một nhân thân bí ẩn. Võ nghệ cao cường, sát cánh cùng anh là chú ngựa Phi Long chỉ ăn thịt không ăn cỏ , uống rượu không uống nước. Nhiều tình tiết rất hài hước.
Social Plugin
Thích

Danh sách Chapter
Tên Chapter Ngày thêm
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-03503-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-03403-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-03303-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-03203-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-03103-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-03003-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02903-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02803-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02703-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02603-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02503-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02403-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02303-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02203-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02103-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-02003-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01903-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01803-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01703-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01603-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01503-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01403-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01303-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01203-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01103-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-01003-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-00903-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-00803-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-00703-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-00603-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-00503-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-00403-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-00303-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-00203-03-2014
Long phi bất bại (Comic Tomb) chap-00103-03-2014
Facebook Comments