Thông tin truyện

Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ)

Trần Mỗ Lâm Thanh Vũ Manhua, Historical, Romance Ongoing 0 18
Hỏa Phụng Liêu Nguyên: Phụng Hoàng lửa đốt cháy bình nguyên. Hỏa Phụng Liêu Nguyên - bản trường ca về người anh hùng thời loạn thế. Hỏa Phụng Liêu Nguyên - cái nhìn toàn cảnh về thời Tam Quốc. Hỏa Phụng Liêu Nguyên - câu chuyện của những anh hùng vĩ đại với nhiều hoài bão. Hỏa Phụng Liêu Nguyên - câu chuyện về sự hợp tan, lòng trung thành và sự bội phản. Hỏa Phụng Liêu Nguyên - một câu chuyện với đầy đủ chất bi và hùng tráng - yếu tố làm nên thành công của những bộ truyện phản ánh một phần của lịch sử. Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý.
Social Plugin
Thích

Danh sách Chapter
Tên Chapter Ngày thêm
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-026-chinh-kien-du-thien-kien02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-025-vien-phuong-dich-lo02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-024-hoa-thieu-lac-duong02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-023-de-tu-loai-hinh-ke-muu02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-022-de-tam-loai-hinh-ke-muu02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-021-de-nhi-loai-hinh-ke-muu02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-020-de-nhat-loai-hinh-ke-muu02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-019-dao-thanh-sat-co02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-018-ngoa-long-du-phuong-so02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-017-thien-tai-trung-dich-thien-tai02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-016-luong-ca-xoa-qua02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-015-nhat-tien-kinh-thanh02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-014-ngu-chieu-chi-chien02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-013-thu-chi-vu02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-012-tuyet-the-giai-nhan02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-011-thien-ha-vo-song02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-010-bac-mon-lau-chi-loan02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-009-sam-quan02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-008-ba-gia-chi-huyet-lo02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-007-anh-hung-truyen-thuyet02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-006-trong-dat-dich-muu-tri02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-005-dao-vien-tam-phi02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-004-tan-binh-chi-thu02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-003-binh-bai-nhu-son-dao02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-002-tan-ton-diet-mot-lo02-03-2014
Hỏa Phụng Liêu Nguyên (Lâm Thanh Vũ) hoi-001-vuong-gia-dich-giac-tinh02-03-2014
Facebook Comments