Thông tin truyện

Hiệp Khách Giang Hồ (TH)

The Ruler of The Land Jun Gook Jin, Yang Jae Hyun Hiepkhach.net + Ryuuroden + W-DAR + Minovn blog + 4rumtruyen.com Action, Adventure, Comedy, Manhwa Ongoing 0 359
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .Được tổng hợp bởi : Mino Blog Tập 1 -> 59: link down (do nxb xuất bản); pass unlock: www.hamvuiclub.netTập 60 -> 69 (chapter 332): forum hiệp khách dịch (hiepkhach.net, playpark.vn)Chapter 333 -> 340: do Ryuuroden Team dịchChapter 341 -> 344: nhóm [W-DAR] của easycome.us dịchChapter 345 -> 375: Mino Blog thực hiện. (Lee Sai Bit, saddream2733, ngheo_student, leoanderson một số "thành viên khác" cùng với sự giúp đỡ tận tình của konhuloiemnoi, mxvietnam ...)Chap 376+: do 4rumtruyen.com thự hiện
Social Plugin
Thích

Danh sách Chapter
Tên Chapter Ngày thêm
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol089-chap-43402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol089-chap-43302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol089-chap-43202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol089-chap-43102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol089-chap-43002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol088-chap-42902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol088-chap-42802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol088-chap-42702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol088-chap-42602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol088-chap-42502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol087-chap-42402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol087-chap-42302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol087-chap-42202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol087-chap-42102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol087-chap-42002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol086-chap-41902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol086-chap-41802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol086-chap-41702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol086-chap-41602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol086-chap-41502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol085-chap-41402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol085-chap-41302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol085-chap-41202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol085-chap-41102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol085-chap-41002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol084-chap-40902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol084-chap-40802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol084-chap-40702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol084-chap-40602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol084-chap-40502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol083-chap-40402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol083-chap-40302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol083-chap-40202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol083-chap-40102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol083-chap-40002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol082-chap-39902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol082-chap-39802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol082-chap-39702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol082-chap-39602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol082-chap-39502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol081-chap-39402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol081-chap-39302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol081-chap-39202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol081-chap-39102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol081-chap-39002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol080-chap-38902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol080-chap-38802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol080-chap-38702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol080-chap-38602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol080-chap-38502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol079-chap-38402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol079-chap-38302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol079-chap-38202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol079-chap-38102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol079-chap-38002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-078-chap-37902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-078-chap-37802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-078-chap-37702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-078-chap-37602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-078-chap-37502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-077-chap-37402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-077-chap-37302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-077-chap-37202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-077-chap-37102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-077-chap-37002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-076-chap-36902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-076-chap-36802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-076-chap-36702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-076-chap-36602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-076-chap-36502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-075-chap-36402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-075-chap-36302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-075-chap-36202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-075-chap-36102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-075-chap-36002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-074-chap-35902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-074-chap-35802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-074-chap-35702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-074-chap-35602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-074-chap-35502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-073-chap-35402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-073-chap-35302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-073-chap-35202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-073-chap-35102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-073-chap-35002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-072-chap-34902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-072-chap-34802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-072-chap-34702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-072-chap-34602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-072-chap-34502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-071-chap-34402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-071-chap-34302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-071-chap-34202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-071-chap-34102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-071-chap-34002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-070-chap-33902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-070-chap-33802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-070-chap-33702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-070-chap-33602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-070-chap-33502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-070-chap-33402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-070-chap-33302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-069-chap-33202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-069-chap-33102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-069-chap-33002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-069-chap-32902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-069-chap-32802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-068-chap-32702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-068-chap-32602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-068-chap-32502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-068-chap-32402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-068-chap-32302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-068-chap-32202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-068-chap-32102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-067-chap-32002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-067-chap-31902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-067-chap-31802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-067-chap-31702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-067-chap-31602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-066-chap-31502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-066-chap-31402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-066-chap-31302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-066-chap-31202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-066-chap-31102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-066-chap-31002-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-065-chap-30902-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-065-chap-30802-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-065-chap-30702-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-065-chap-30602-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-065-chap-30502-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-065-chap-30402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-065-chap-30302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-06402-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-06302-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-06202-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-06102-03-2014
Hiệp Khách Giang Hồ (TH) vol-06002-03-2014
Facebook Comments